JALOBA (JALBĂ) Ghenadie JALOBA (JALBĂ) Ghenadie
13 Octombrie, 1956
S. Sărata-Veche, Făleşti, Rep. Moldova

Titularizare UAP
15 Martie 1993, secţia Pictură

Rezidenţa
MD-2072, Chişinău, str.Valea Crucii 8, ap.310

Tel. (dom): [+373.22] 56 16 32
GSM: [+373] 078025647Formarea
1968-1971 - Şcoala de arte plastice pentru copii din Făleşti, filiala Sărata Veche, prof.  Gheorghe Sandu
1971-1975 - Colegiul de Arte Plastice  A. Plămădeală (fost: Şcoala Republicană de Arte Plastice  I. E. Repin ), clasa profesorului Petru Rusu, Chişinau
1975-1981 - Institutul Academic de Stat de Arte Plastice  din Moscova V. I. Surikov, Federaţia Rusă, clasa prof. Victor Grigorevich Tsiplakov
Consacrarea
1984 - Debutează in calitate de plastician. Până la zi, a participat la peste 100 de expoziţii organizate în ţară şi străinătate
1991 - Titularizat membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova
1997 - Membru al Asociatiei Internaţionale a Artiştilor Plastici Profesionişti în cadrul UNESCO
Activitate profesională si pedagogică
1984-1995 - Lector, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chişinău
1983-1984 - Director, Şcoala de arte plastice pentru copii din Făleşti
1981 - Profesor, Liceul Republican de Arte Plastice Igor Vieru, Chişinău
1998, până la zi, profesor, Colegiul de Arte Plastice Al. Plămădeală, Chişinău
1996-2003 - Preşedinte al Secţiei Pictură a Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova 2009, până la zi, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova
Expoziţii personale
1990 - Direcţia Cultură a Primăriei municipiului Chişinău, Moldova
1998 - Muzeul Literaturii Române V. Pogor, Iaşi, România
1998 - Galeriile Geneza, Moineşti, România
1999 - Galeriile Arta, Bacău, România
2001 - Ambasada României la Chişinău, Moldova
2003 - Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău
2004 - Artium Gallery, Dedeman grand Chişinău Hotel
2011 - Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
Expoziţii relevante în străinătate
1987 - Expoziţia Artişti plastici din R.Moldova, Strasbourg, Franţa
1998, 1999 - Expoziţia artiştilor plastici din R.Moldova la Salonul Internaţional, ЦД Х , Moscova, Federaţia Rusă
1999 - Expozitie din colecţiile MNAM al Moldovei, Finlanda, Germania
2000 - Expoziţie de artă plastică în cadrul Târgului Internaţional Hannovra – 2000
2006 - Expoziţia de artă plastică Vecinii de la Răsărit, Utrecht, Olanda
2006 - Expoziţia Moldova, Artă Contemporană, Bruxelles, Belgia
Tabere de creaţie/simpozioane/documentări
1990 - Tabăra de creaţie Arta tinerilor pictori, Iaşi, România
1993 - Studiu şi documentare la Centrul Micado, Paris, Franţa
1997 - Tabăra internaţională de creaţie Tescani, România
2000 - Tabăra internaţională de creaţie Iaşi, România
2003 - Tabăra de creaţie Orheiul Vechi, Rep. Moldova
2004 - Tabăra de creaţie Vatra Dornei, România
2004 - Leogrant Art Chişinău Painters' Campus, Rep. Moldova
Lucrări în colecții
- publice
 Muzeul Naţional de Artă al Moldovei (Chişinău, Moldova)
 Muzeul de Arte Plastice din Bacău (România)
 Muzeul Literaturii Române V. Pogor, (Iaşi, România)
 Muzeul de Istorie al Moldovei (Chişinău, Moldova)
- private
 Australia, Canada, Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Italia, Republica Moldova, România, S.U.A., Ucraina 
Bibliografie
– enciclopedii, cataloage
 Ghenadie Jalbă. Pictură. Catalog. Prefaţă : Valentin Ciucă, Spiritul Proteic.  Chişinău, Tipar Combinatul poligrafic, 2011
 Ghenadie Jalbă. Pictură. Catalog. Chişinău, Tipar Combinatul poligrafic, 2003
 Arta contemporană din Republica Moldova. Catalog. Curator: Zbârnea, Tudor. – Chişinău, Editura Atelier, 2006
 Bienala Internaţională de Pictură2009 Chişinău. Catalog, curator: Tudor Zbârnea. – Chişinău, editor: Bienala Internaţională de Pictură – 2009, 2009    
 Colesnic, Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”. Ghid encyclopedic. – Chişinău, Editura Museum, 2008
 Saloanele Moldovei, ediţia a I-a. Catalog. – Bacău, 1991
 Saloanele Moldovei, ediţia a V-a. Catalog. – Bacău, 1995
 Saloanele Moldovei, ediţia a VIII-a. Chişinău-Bacău-Bucureşti. Catalog. – Chişinău, 1998
 Saloanele Moldovei, ediţia a XIV-a. Catalog. – Bacău, 2004
 Saloanele Moldovei, ediţia a XV-a. Catalog. – Chişinău, 2005
 Saloanele Moldovei, ediţia a XVI-a. Catalog. – Bacău, 2006
 Saloanele Moldovei, ediţia a XVII-a. Catalog. – Chişinău, 2007
 Saloanele Moldovei, ediţia a XVIII-a. Catalog. – Bacău, 2008
 Saloanele Moldovei, ediţia a XIX-a. Catalog. – Chişinău, 2009
 Saloanele Moldovei, ediţia a XX-a. Catalog. – Bacău, 2010
 Saloanele Moldovei, ediţia a XX-a. Catalog. – Chişinău, 2011
 Zbarnea, Tudor, Salonul de toamnă, 2005. Concursul Naţional în domeniul Artelor plastice. Ediţia I
 Organizator: Ministerul Culturii şi Turismului al RM. Catalog. – Chişinău, 2005
periodice
 Cernica, Doina. Interviu cu pictorul Ghenadie Jalba // Crai Nou. – Suceava [România], 2004. 20 noiembrie.
 Rocaciuc, Victoria. Pictorul Ghenadie Jalbă // Atelier. – Chişinău, 2004.
 Adam, Victor. Inspirat din tradiţiile populare// Ploieştii. – Ploieşti, 2006.  2-8 martie.
 Păpuşoi, Liliana. Interviu cu Ghenadie Jalbă // Cotidianul Flux.– Chişinău. 2006. 28 martie.
 Bantoş, Alexandru. Dialog  cu Ghenadie Jalbă // Limba Română. – Chişinău. 2006. nr.7-8.
Note critice
Valentin Ciucă: Ghenadie Jalbă – spiritul proteic
O formulare care a devenit în timp celebră susține că tinerii visează înainte, bătrânii visează înapoi, iar la mijloc bărbații se luptă… Sunt tentat să dau crezare acestui punct de vedere, deoarece statistica poate oricând confirma, fără să ignore excepțiile care identifică tineri îmbătrâniți prea devreme ori bătrâni cu o vitalitate creatoare remarcabilă. La nivelul artei universale, există atâtea exemple ale unor longevivi care și-au păstrat permanent vitalitatea, asociată cu înțelepciunea, nici ea de neglijat.
 
Angajat de timpuriu în sfera atât se seducătoare, dar atât de dificilă a universului artei, Ghenadie Jalbă a parcurs itinerariul labirintic al anilor de formare intelectuală și artistică cu încrederea că substratul genetic îl va conduce către zonele eterate ale spiritului și comunicării către ceilalți a sinelui profund, unde identificăm momente de veritabilă jubilație intelectuală, dar și stări prin care eul profund simte nevoia unei revolte. A face pictură este un destin, a atinge sferele înalte ale valorii o datorie morală în raport cu ceea ce numim harul…  Confratele de la Chișinău, acum așezat de breasla artiștilor în fruntea obștei, confirmă un traseu uman și creator prin care anii de formare la Colegiul Al. Plămădeală legitima un talent evident pentru arta culorilor și se pregătea cu răbdare și temeinicie pentru desăvârșirea anilor de ucenicie și intrarea în complexa și autentica existență artistică. Studiile de la Chișinău, asociate la nivel universitar cu cele de la Institutul Suricov din Moscova au modelat în planuri diferite personalitatea unui artist pentru care meșteșugul culorilor era, concomitent o provocare și o vocație. Toți comentatorii stabilesc cote înalte de respect față de multiplele școli de pictură din spațiul ex-sovietic, a căror prestanță profesională a fost apreciată unanim. Respectul pentru tradiție, asociat unei impecabile rigori profesionale, a generat un fel de mitologie a domeniului, rămânând, firește, destul loc și pentru alte variante posibile. Canoanele, în artă, conduc la schematizări, în timp ce doar libertatea, bine înțeleasă și gestionată, asigură spațiul autentic al exprimărilor personale.
 
Fiecare artist-creator de universuri în plan uman și estetic își asumă responsabilități care transcend imediatul, clipa. În fapt, creatorul autentic face permanent racordul dintre cei care au fost și cei care nu s-au născut încă. Tradiția marchează bornele de hotar între viziuni și stiluri, prezentul obligă la depășirea lor. O permanentă dinamică a mișcărilor pe harta lumii și a artei face ca lumea să capete un sens, o noimă, cum spunea, deseori, Constantin Noica. Din perspectiva definirii eului artistic, Ghenadie Jalbă pare deschis către toate azimuturile imaginarului, nimic din tot ceea ce vede nu i se pare derizoriu sau inexprimabil pictural. El are capacitatea de a înnobila subiecte minore sau anodine, de a monumentaliza universul imediatului. Fecunditatea și spiritul laborios, mereu în alertă, l-a condus în timp către o formulă individuală, numită stil, prin asocierea în absolut a ansamblului de opere, fiecare dintre ele țintind către propria individualitate. Stilul său se compune asemenea unui mozaic în care fiecare fărâmă ceramică are dreptul la strălucire, iar ansamblul compozițional cu atât mai mult. Asemenea fecunditate imaginativă face ca fiecare nouă compoziție, fie ea portret, natură statică, peisaj să exprime o secvență ideală, un fragment din universul vizibilului.
 
Expozițiile lui Ghenadie Jalbă deschise la Chișinău, Moscova, Iași, Bacău ș.a., taberele și simpozioanele, expozițiile de grup identifică un creator care a făcut din disciplina atelierului și din mobilitatea intelectuală și fizică un mod de a fi permanent racordat la pulsul vieții. Prezența într-o tabără la Paris, dar și la Tescani sau Vatra Dornei subliniază necesitatea dialogului intercultural, varietatea opțiunilor stilistice asigurând permanent sentimentul surprizelor… anticipate. Sub raport pictural, structura opțiunilor artistului variază între viziunile monumentale, simbolice ale frescei ca semn și sens al istoriei și subtilitatea cu care surprinde candoarea copilăriei sau frumusețea nubilă a unor fecioare aflate la vremea culesului. În general, feminitatea este pentru artist privilegiul unui elogiu adus, prin artă, naturii și vieții, bucuria de a exista fiind darul absolut al divinității. De aici altitudinea spirituală în tratarea motivului, armonia cromatică perfect acordată ansamblului. Culorile, deseori coapte ca un fruct, fac trimitere la miracolul vieții și al anticipatei maternități.
 
Reacția de tip intelectiv se conjugă la Ghenadie Jalbă cu gestul deseori spontan, febril chiar, astfel prospețimea ansamblului determină atașamentul la fel de spontan al privitorului. Nudurile, senzuale și catifelate, impun, ca dorință, tactilități suave, ochiul abandonându-se propriei desfătări… Cromatica perfect racordată pe o paletă cu relații ale ocrurilor  și a unor griuri prețioase trimite la universul chemărilor din adâncul ființei fizice. În plan spiritual, compozițiile consacrate unor portrete țintesc definiri caracteriale, universuri intime, oameni așa cum putem întâlni la orice pas. Viața interioară a personajelor anodine se relevă doar celor cu adevărat interesați de psihologiile  stranii, bizare sau atașate de trăiri împinse către limite. Varietatea stilistică a artistului permite abordarea dezinhibată a oricărui subiect posibil. Unele viziuni compoziționale, desfășurate pe verticală, fac din ascensional un semn al divinității omniprezente. Desfășurarea amplă, are sensul unui elogiu, masele de culoare fiind, ca la El Greco, o deformare a formei cu efect senzorial și mintal de excepție. Tema gravă a durerii, exprimată simbolic, arată că în filosofia  pictorului, categoriile aparent opuse, binele și răul, sunt consubstanțiale. Artistul alternează reflecțiile grave asupra rosturilor lumii, dar nu neglijează spectacolul lumii de lângă noi. Copii candizi, Domnișoarele surprinse în Scenele stradale fac din pictor un monden reporter în căutare de subiecte estivale. Portretul în alb sau Broboada albă, candizii copii, bărbații misterioși ascunși sub cupola unor pălării hogașiene, sugerează secvențele unui deschis permanent spectacol al străzii. Retragerea în pitorescul orizont campestru, sensibil la efectele de lumină, are în cazul lui Ghenadie Jalbă un fel de anteică revenire în teritoriile originarului. Un orizont tonifiant și pentru artist și pentru privitor, astfel încât regenerările succesive asigură forța ansamblului și parcursului. Apreciez lucrări ca Durerea, Personaj, Mister, portretele de copii, naturile statice pentru transparențele fluide, precum și, îndeosebi, compozițiile Mocanii, Refugiații al căror fior tragic, amplifică  dramatismul compoziției, cromatica sugerând limitele durerii…  Vitalitatea creației, diversă și robustă în arhitectura plastică și rafinamentele cromatice, face din Ghenadie Jalbă un artist care, privind uneori înapoi la clasici, știe cum să rezoneze timpurilor învălmășite de-acum…
Copyright © 2019 arta.md Toate drepturile rezervate.       Webdesign: sGallery